Carta y menús

CÀ PHÊ SỬA NÓNG

4,00€
 

CÀ PHÊ SỬA ĐÁ

4,00€
 

CÀ PHÊ ĐÁ

3,50€
 

TRÀĐÁ CHANH

3,00€
 

BÌNH TRÀ ĐÁ CHANH

5,00€
 

NUỚC DỪA

4,00€
 

CHANH VẮT

3,50€
 

SỬA ĐẬU NÀNH

3,50€
 

Badoit ou vittel ou evian

3,50€ 50cl
 
5,50€ 100cl
 

Coca-cola, 33cl, pierrier 33cl, orangina

3,30€
 

Bière tsingtao, heineken, carlsberg, saigon

4,30€ 33cl